باغ بازیگران شهرزاد مهناز افشار مصطفی زمانی

باغ: بازیگران شهرزاد مهناز افشار مصطفی زمانی بازیگران سینمای فرشته سریال ایران

گت بلاگز اخبار پزشکی محققان به دنبال ساختن واکسن های مبتنی بر «دی ان ای»

محققان مشغول تولید واکسن هایی مبتنی بر دی ان ای هستند که بخش ژنتیک ویروس را نشانه می گیرند. 

محققان به دنبال ساختن واکسن های مبتنی بر «دی ان ای»

محققان به دنبال ساختن واکسن های مبتنی بر «دی ان ای»

عبارات مهم : ویروس

محققان مشغول تولید واکسن هایی مبتنی بر دی ان ای هستند که بخش ژنتیک ویروس را نشانه می گیرند.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، تحقیقات تازه دانشگاه پزشکی واشنگتن مسیر را جهت تولید واکسن جهانی آنفلونزا هموار کرده هست. این واکسن که با کمک دی ان ای تولید می شود، قسمت ژنتیک ویروس را نشانه می گیرد.

محققان به دنبال ساختن واکسن های مبتنی بر «دی ان ای»

دبورا فولر مدیر این تحقیق می گوید: واکسن های مبتنی بر دی ان ای بسیار نوین هستند. این نوع واکسن ها علی رغم نمونه های معمول از تمام یک ارگانیسم جهت ایجاد نوعی تصویر العمل ایمنی استفاده می کند.

فولر در ادامه می افزاید: به عبارت دیگر واکسن مبتنی بر دی ان ای یک کد ژنتیک را در سلول قرار می دهد و آن را راهنمایی می کند تا یک آنتی ژن بیماری زا تولید کند. در نتیجه این روند تصویر العمل ایمنی بدن برانگیخته می شود. ما طی ۴۰ سال گذشته مشغول استفاده از یک نوع واکسن بوده ایم.

محققان مشغول تولید واکسن هایی مبتنی بر دی ان ای هستند که بخش ژنتیک ویروس را نشانه می گیرند. 

واکسن های مبتنی بر دی ان ای در مقایسه با نمونه های فعلی مزیت های فراوانی دارند. آنها ارزانتر هستند و سریع تر عمل می کنند لیکن بخش های ژنتیک و بنیادی ویروس را نشانه می گیرند. به عبارت دیگر یک بار استفاده از آنها می تواند تمام شاخه های دی ان ای آنفلونزا را در گذشته و آینده از بین ببرد.

در هرحال واکسن تازه دی ان ای آنفلونزا روی حیوانات آزمایش شد و نتیجه های مثبتی را در بر داشت.

واژه های کلیدی: ویروس | ژنتیک | محققان | استفاده | آنفلونزا | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz