باغ بازیگران شهرزاد مهناز افشار مصطفی زمانی

باغ: بازیگران شهرزاد مهناز افشار مصطفی زمانی بازیگران سینمای فرشته سریال ایران

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی معاف می‌شوند!؟ ، پرمصرفی&quot، خودروسازان از جریمه &quot

در حالیکه با مصوبه تازه هیات دولت خودروسازان در صورت تولید خودروهای سواری پرمصرف جریمه شده است و مکلف به اسقاط یک خودروی فرسوده شده‌اند وزیر تازه صنعت، معدن و ت

معاف می‌شوند!؟ ، پرمصرفی&quot، خودروسازان از جریمه &quot

خودروسازان از جریمه "پرمصرفی" معاف می شوند!؟

عبارات مهم : تجارت

در حالیکه با مصوبه تازه هیات دولت خودروسازان در صورت تولید خودروهای سواری پرمصرف جریمه شده است و مکلف به اسقاط یک خودروی فرسوده شده است اند وزیر تازه صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو این مصوبه شده است است.

به گزارش ایسنا، ۲۴ مرداد ماه امسال معاون اول مدیر جمهوری مصوبه تازه هیات دولت در زمینه هزینه ها و عوارض شماره گذاری خودروهای وارداتی و داخلی را به وزارتخانه ها و شرکت های مربوطه ابلاغ کرد.

معاف می‌شوند!؟ ، پرمصرفی&quot، خودروسازان از جریمه &quot

طبق این مصوبه تازه خودروسازان داخلی جهت نخستین بار در طول تاریخ فعالیت خود مشمول جریمه در صورت تولید خودروهای سواری پرمصرف شده است اند.

بر اساس این مصوبه خودروسازان داخلی از این به بعد باید جهت شماره گذاری خودروهای سواری تولیدی با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و زیاد در هر ۱۰۰ کیلومتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.

در حالیکه با مصوبه تازه هیات دولت خودروسازان در صورت تولید خودروهای سواری پرمصرف جریمه شده است و مکلف به اسقاط یک خودروی فرسوده شده‌اند وزیر تازه صنعت، معدن و ت

همچنین خودروسازان از ابتدای سال آینده (۱۳۹۷) موظف به اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای شماره گذاری هر دستگاه خودروی سواری تولیدی با مصرف سوخت ۸ لیتر و بین ۸ تا ۸.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر شده است اند.

ابلاغ این مصوبه ولی با تصویر العمل منفی خودروسازان همراه شد و دبیر انجمن خودروسازان تصویب این مصوبه را باعث زیاد کردن قیمت بعضی خودروهای داخلی دانسته و خواهان لغو آن شد.

با این حال این تنها تصویر العمل به مصوبه تازه هیات دولت نبود بلکه وزیر تازه صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین روز فعالیت خود در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری خواستار معافیت خودروسازان از عوارض تولید خودروهای پرمصرف شد.

معاف می‌شوند!؟ ، پرمصرفی&quot، خودروسازان از جریمه &quot

در این زمینه در نامه محمد شریعتمداری به اسحاق جهانگیری عنوان شد:” علی رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در زمینه عدم شمولیت اسقاط ماشین جهت خودروهای ساخت داخل به علت تبعات منفی آن بر بازار ماشین و همچنین زیاد کردن قیمت تمام شده است جهت مشتریان (در کنار قیمت گذاری ماشین به وسیله شورای رقابت) در جدول مصوبه یاد شده است این بند اضافه شده است بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمول این بند از بین بردن شوند”.

در این شرایط باید دید تصویر العمل معاون اول رییس جمهوری به درخواست وزیر تازه صنعت، معدن و تجارت چه خواهد بود و آیا خودروهای پرمصرف داخلی از عوارض و جریمه تولید خودروهای پرمصرف معاف خواهند شد!؟

در حالیکه با مصوبه تازه هیات دولت خودروسازان در صورت تولید خودروهای سواری پرمصرف جریمه شده است و مکلف به اسقاط یک خودروی فرسوده شده‌اند وزیر تازه صنعت، معدن و ت

واژه های کلیدی: تجارت | قیمت گذاری | خودروسازان | خودروهای داخلی | خودروسازان داخلی | خودروهای وارداتی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz