باغ بازیگران شهرزاد مهناز افشار مصطفی زمانی

باغ: بازیگران شهرزاد مهناز افشار مصطفی زمانی بازیگران سینمای فرشته سریال ایران

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی حجم آب ذخیره شده است پشت سدها اعلام شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای پایتخت کشور عزیزمان ایران از ذخیره ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدها خبر داد و گفت: میزان آب ذخیره شده است پشت سدها در سال گذشته ۷۳۰ میلی

حجم آب ذخیره شده است پشت سدها اعلام شد

حجم آب ذخیره شده است پشت سدها اعلام شد

عبارات مهم : ایران

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای پایتخت کشور عزیزمان ایران از ذخیره ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدها خبر داد و گفت: میزان آب ذخیره شده است پشت سدها در سال گذشته ۷۳۰ میلیون مترمکعب بود که امسال با زیاد کردن ۲۰ میلیون مترمکعبی به ۷۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

محمدرضا بختیاری با حضور در غرفه ایسنا در بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با بیان این که میزان مصرف آب شرب شهروندان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۵، یک میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب بود، اظهار کرد: از این میزان حدود ۷۷۰ میلیون مترمکعب از منابع آب سطحی و حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی تامین شد.

حجم آب ذخیره شده است پشت سدها اعلام شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این که نحوه تامین آب شرب پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال هایی که بارندگی نرمال است ۷۰ درصد از منابع آب سطحی و ۳۰ درصد از منابع آب زیرزمینی تامین می شود، گفت: این میزان در سال هایی که میزان بارندگی بهتر و نرمال تر است به ۷۵ درصد آب سطحی نیز می رسد، ولی در سال های خشک مانند سال ۱۳۷۸، ۵۵ درصد آب شرب پایتخت کشور عزیزمان ایران از منابع سطحی تامین شد.

وی با اشاره به اوضاع بارندگی در سه سال گذشته، توضیح داد: اوضاع بارندگی در دو سه سال اخیر نسبتا خوب بود و میانگین بارندگی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال گذشته ۳۱ میلی متر و در هشت ماهه نخست امسال ۲۸۰ میلی متر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای پایتخت کشور عزیزمان ایران از ذخیره ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدها خبر داد و گفت: میزان آب ذخیره شده است پشت سدها در سال گذشته ۷۳۰ میلی

پروژه انتقال آب از ارتفاعات البرز به پایتخت کشور عزیزمان ایران به نتیجه خاصی نرسیده است

بختیاری همچنین با اشاره به پروژه انتقال آب از ارتفاعات البرز به تهران، توضیح داد: این پروژه به وزارت نیرو انتقال یافته شده است و وزارتخانه در حال انجام مطالعات جامع است که این مطالعات به علت اهمیت عنوان و بحث های زیست محیطی به بررسی های بیشتری نیاز دارد.

وی ادامه داد: در این مورد وزارت نیرو هنوز به نتیجه خاصی نرسیده و احتمالا این پروژه تا آخر امسال هم تعیین وظیفه نخواهد شد.

حجم آب ذخیره شده است پشت سدها اعلام شد

واژه های کلیدی: ایران | منابع | پروژه | میلیون | بارندگی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz